Domů / Reference / Provedení instalace nových antén a hlavní stanice pro DVB-T a SAT pro STA v ulici U smaltovny

Provedení instalace nových antén a hlavní stanice pro DVB-T a SAT pro STA v ulici U smaltovny

Zadáním majitele objektu byla instalace nových zařízení pro příjem pozemního i satelitního TV signálu pro každou bytovou jednotku (celkem 12). Střecha domu právě prochází kompletní rekonstrukcí a současný rozvod STA již neposkytoval příjem všech v Praze neladitelných programů v dobré kvalitě.

Měřením bylo zjištěno, že kabelový rozvod po domě je dobrý, takže práce byly zaměřeny na vybudování nového přijímacího místa pro dvě antény DVB-T a jednu parabolu se dvěma konvertory pro příjem dvou družic (ASTRA 3A a 1A). 

https://www.hofisat.cz/Files/IMG_0071.jpg

Pro vybudování nového místa příjmu byl zvolen opravený komín, který posloužil jako základ pro nesení anténního stožáru s délkou 3m.

https://www.hofisat.cz/Files/IMG_0069.jpg

Na stožár byly připevněny dvě antény Alcad BU-119 pro příjem terestrického vysílání z televizního vysílače Praha-město a z TV vysílače Ládví. Dále byla na stožár připevněna parabolická anténa o průměru 85 cm se dvěma konvertory Opticum Gold ve verzi quatro. Pro zajištění kvalitního příjmu v pásmu VKV (FM) byl na stožár upevněn také kruhový dipól. Dle požadavků majitele, byl na vrcholu stožáru ponechán prostor pro osazení anténou pro příjem bezdrátového připojení k síti internet.

https://www.hofisat.cz/Files/IMG_0073.jpg

Svazek 12 (jedna rezerva) koaxiálních kabelů byl sveden do půdního prostoru, kde byla nově instalována skříň pro další zařízení a napojení na domovní rozvod.

https://www.hofisat.cz/Files/IMG_0077.jpg

Signál z DVB-T antén byl nejprve odrušen od frekvencí z mobilních datových sítí pásmovou propustí IVO PP08. Pro zesílení DVB-T a FM signálu byl zvolen zesilovač Alcad AM-356, který umožňuje vyvážené zesílení každého anténního vstupu.

Výstupy ze satelitních konvertorů a výstup ze zesilovače byly zapojeny do multipřepínače EMP – CENTAURI MS9/16. Tento multipřepínač zajišťuje, aby měla každá bytová jednotka přístup k satelitnímu příjmu z přednastavených družic. Není tedy nutné na střeše montovat 12 satelitních antén. Z druhé strany je k multipřepínači již připojen domovní rozvod.

 

Výhodná poloha domu a také skutečnost, že jeho střecha není utopená v okolní zástavbě, znamená přímý výhled na oba terestrické vysílače, což samo o sobě slibuje velmi dobré příjmové podmínky. To se také potvrdilo při měření úrovní a kvality signálu distribuovaného do domovního rozvodu. Použití kvalitních komponent STA pak zaručuje i udržení nastavených parametrů po dlouhou dobu. Také způsob provedení domovních rozvodů ve tvaru hvězdy (do každé bytové jednotky jeden kabel), přispělo k možnosti řešení rozvodu STA společně se satelitním příjmem. Každá bytová jednotka se tak může rozhodnout, zda bude využívat DVB-T nebo satelitní signál, případně oba.